Här fanns det kanske något tidigare, men nu finns det inget här längre